ติดต่อเรา

สิ่งสำคัญที่คนอยากเลิกสูบบุหรี่ต้องการก็คือกำลังใจ เพราะว่าหากคนที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่ ไม่มีกำลังใจใดๆเลย ไม่สามารถมีเป้าหมายว่าจะเลิกสูบไปทำไม คนรอบข้างไม่ยอมให้กำลังใจ แน่นอนว่าจะทำให้คนที่สูบบุหรี่อยู่ก็ไม่สามารถที่จะเลิกสูบบุหรี่ได้ เพราะไม่รู้ว่าจะเลิกสูบไปทำไม ไม่รู้ว่าจะทำเพื่อใคร ดังนั้นหากท่านเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะเลิกสูบบุหรี่เพื่อใคร ขอแนะนำว่าให้ท่านเลิกสูบเพื่อตัวท่านเอง พยายามนึกถึงภาพตัวเองในอนาคตที่จะกลับมาแข็งแรงเพราะการเลิกสูบบุหรี่ การเลิกบุหรี่เพียงไม่กี่ปี ทราบหรือไม่ว่าท่านมีโอกาสที่จะกลับมาแข็งแรงปกติเหมือนคนทั่วไปได้จริง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ support-anti-tobacco@outlook.com

กรุงเทพมหานคร